Solfångare tar emot solens strålning och omvandlar denna energi till användbar värme. Solvärme är en beprövad teknik som har använts för uppvärmning av tappvarmvatten och hushåll sedan 1970-talet. Tekniken får allt större genomslag tack vare sin miljövänlighet och möjlighet att spara pengar.
 
Solvärme har många fördelar! 
  • Är miljövänligt och fri från koldioxidutsläpp.
  • Har hög genomsnittlig verkningsgrad  (ca. 50%).
  • Kan komplettera samtliga energisystem.
  • Gör kunden mindre beroende av köpt energi och därmed utsatthet mot prissvängningar.
  • Få rörliga delar, vilket ger en säker och lång drifttid. Ett flertal anläggningar har varit i drift över 20 år.
  • Är så gott som underhållsfritt.